Bio-security op de boerderij

Bio-security, als een technische term, beschrijft een zeker aantal activiteiten die moeten worden uitgevoerd om te voorkomen dat bacteriën een boerderij binnendringen en zich verspreiden. Een goed ontsmettingsprogramma is een effectieve manier om uitbraak van dierziekten tegen te gaan en besmettingen van dier op dier en van dier op mens te voorkomen.

Reinigings- en ontsmettingsprotocollen die gemakkelijk en snel in te voeren zijn staan aan het begin van elk Bio-securityprogramma.

Back to Top