CIP

Een deel van de productie-uitrusting wordt gereinigd zonder dat ze uit elkaar wordt gehaald (Cleaning In Place). Dit is een veel voorkomend reinigingsproces in de voedings- en drankenindustrie. Het proces kan grotendeels geautomatiseerd verlopen zodat een manuele tussenkomst niet meer noodzakelijk is. Hiervoor is een goede uitvoering essentieel, ze moet bovendien altijd volgens een vast stramien verlopen.

Belangrijk hierbij is een uitgebreid productassortiment voor de verwijdering van allerlei soorten vervuiling onder CIP-omstandigheden. Ook moet de reiniging zo snel mogelijk gebeuren, met weinig energieverbruik en minimaal verlies aan water.

CIP is voor Ecolab een standaardbegrip. Wij beschikken dan ook over veel expertise in deze speciale toepassing.

Met behulp van een speciale diagnosetool wordt de CIP geoptimaliseerd zodat verbruik van water, energie en tijd zijn zoals gepland. Door gebruik te maken van de aangepaste reinigingsmiddelen van Ecolab wordt ook de kwaliteit gegarandeerd.

Back to Top