Diergezondheid en welzijn
farmer with his cows

Diergezondheid en welzijn

Mastitispreventie

Uierontstekingen worden veroorzaakt door verschillende pathogenen. De belangrijkste zijn Staphylococcus aureus, Streptococus agalatiae en Escherichia coli (E-coli). Mastitis heeft een zeer ongunstige uitwerking op onder meer de melkproductie, de melkkwaliteit en medicatiekosten. Bovendien kan het zorgen voor het vroegtijdig afvoeren van vee. De kosten per mastitisgeval kunnen per jaar oplopen van € 200 tot € 300.

Als wereldwijd marktleider in hygiëne ontwikkelt Ecolab voortdurend vernieuwende programma’s en producten om mastitis te voorkomen en de uiergezondheid te verbeteren. Voor Ecolab is het heel duidelijk dat de behoeften van de koe hier centraal moeten staan. Een gezonde koe betekent nu eenmaal een betere melkgift, een betere melkkwaliteit, en een beter bedrijfsresultaat!

 

Een modern veehouder wil de relatie tussen diergezondheid, maximale productiecapaciteit en voedselveiligheid optimaliseren. Dat is zijn voornaamste doel. Veehouders worden tegenwoordig vaak geconfronteerd met toenemende regelgevingen en beperkingen over voedselveiligheid en dierwelzijn. Die gaan vaak gepaard met toenemende kosten, in het bijzonder op het gebied van diervoeding en medicatie.

Ecolab biedt hoogwaardige hygiëne-oplossingen die op een effectieve, efficiënte en economische manier bijdragen aan diergezondheid, dierwelzijn en voedselveiligheid.

Kreupelheidpreventie

Kreupelheid heeft invloed op het merendeel van melkkoeien wereldwijd, het heeft een bijzonder schadelijk effect op dierwelzijn. Klauwaandoeningen maken dat de koe pijn heeft, te weinig rust, eet en drinkt en vatbaar wordt voor allerlei aandoeningen. De melkproductie daalt, de koe wordt mager en moeilijk drachtig, heeft voerstoornissen en is zeker vatbaarder voor mastitis.

Kreupelheid is een van de drie meest voorkomende redenen voor het voortijdig ruimen van melkkoeien. Behandeling is vaak duur, tijdrovend en gecompliceerd. Om de klauwconditie te verbeteren, bestaan er vooral preventieve maatregelen. Net als met mastitis is preventie beter en goedkoper dan genezen, en het is precies hier dat Ecolab unieke en moderne oplossingen ontwikkelt die gebruiks- en milieuvriendelijk zijn.

 

Klauwbehandeling

Kreupelheid heeft invloed op het merendeel van melkkoeien wereldwijd en het heeft een bijzonder schadelijk effect op dierwelzijn. Klauwaandoeningen maken dat de koe pijn...

Uierverzorging

Uierontstekingen worden veroorzaakt door verschillende pathogenen. De belangrijkste zijn Staphylococcus aureus, Streptococus agalatiae en Escherichia coli (E-coli).
Back to Top