Audixx

Audixx is een uniek serviceprogramma waarmee een gedetailleerde audit kan worden uitgevoerd in een productieplant. Met Audixx worden afwijkingen en tekortkomingen in de hygiëne geïdentificeerd en worden maatregelen voorgesteld om hiervoor een oplossing aan te dragen.

Met Audixx krijgt u een duidelijk overzicht van de hygiënestatus in de huidige situatie. Ook geeft het aan welke parameters van belang zijn zodat het eenvoudig wordt om het hygiëneproces op te volgen en te controleren.

In het eindrapport wordt ook een vergelijking gemaakt tussen de status van de geauditeerde productieplant en de industriestandaard of tussen productieplants van dezelfde firma.

Ook is een verwijzing aanwezig naar de belangrijkste voedselveiligheidsstandaarden (o.a. IFS en BRC).

Ecolab zal als partner de audit uitvoeren en de nodige verbeteringen aangeven en begeleiden. Met deze audit krijgt u:

  • Een specifieke analyse van het hygiëneniveau van uw plant

  • Identificatie van tekortkomingen op het gebied van hygiëne

  • Een oplossing om deze tekortkomingen te verbeteren

www.audixx.net

Back to Top