PlanChexx.Net

PlanChexx.net is een innovatieve module binnen het Ecochexx.net-softwarepakket. PlanChexx.net geeft een professionele oplossing voor het documenteren van reinigingsprocedures.

Met behulp van deze software maakt, beheert en documenteert u zelf specifieke reinigingsprocedures en de daarbij horende productinformatie. Hierbij kunt u kiezen uit verschillende talen.

Planchexx.net voldoet aan de richtlijnen m.b.t. documentatie en traceerbaarheid.

  • Eenvoudige en functionele plannen, die ook voor trainingsdoeleinden ingezet kunnen worden
  • Speciale opties voor visualisering, documentatie en toegang tot productinformatiebladen
  • Toegankelijk vanuit verschillende locaties

www.planchexx.net

Back to Top