Oppervlaktehygiëne

Oppervlaktehygiëne

Het verminderen van pathogene en bederf veroorzakende micro-organismen op oppervlakken of in vloeistoffen die in contact komen met voeding, verhoogt de levensduur van deze voeding.

Ecolab heeft gepatenteerde producten die ingezet worden om oppervlakken of vloeistoffen te behandelen zodat de microbiologische druk verlaagd wordt en de levensduur van de geproduceerde voeding verhoogd wordt.

Back to Top