1. Home
  2. Feiten over grote vliegen
Image of a house fly.

Feiten over grote vliegen ('huisvliegen')

Onder de categorie grote vliegen vallen onder andere huisvliegen, bromvliegen en vleesvliegen. Met inzicht in de biologie en het gedrag van deze veel voorkomende soorten grote vliegen, kan men vliegen in uw gebouw voorkomen.

Biologie en gedrag

Vliegen voltooien hun levenscyclus van larve tot volwassen dier in slechts 8 tot 12 dagen.
Een vrouwtje kan in haar leven tot wel 500 eieren leggen.
Volwassen vliegen richten hun aandacht op kritieke levensactiviteiten zoals het vinden van voedsel en water, voortplantingsactiviteiten en het vinden van geschikt broedmateriaal om eieren te leggen. Als er eenmaal een goede broed- en voederplek is gevonden, blijven ze in dat gebied.
Van de gewone huisvlieg is bekend dat ze drager kan zijn van meer dan 200 ziekteverwekkers en dat ze 1,9 miljoen bacteriën op haar lichaam kan dragen.
Temperaturen van meer dan 70°F/21ºC stimuleren de komst van vliegen, omdat warmte een snelle afbraak van vegetatie en ander organisch materiaal veroorzaakt, waardoor vliegen en hun larven voldoende voedsel krijgen. Temperaturen van minder dan 60°F/ 15ºC zullen de vliegactiviteit aanzienlijk verminderen.
Grote vliegen zoals huisvliegen en bromvliegen worden vaak vuilvliegen genoemd omdat ze eten en broeden in vuil - afvalbakken, afval, mest, rottende vegetatie.
Huisvliegen braken vaak en laten vaak uitwerpselen achter op de oppervlakten waar zij landen. Zo brengen ze potentieel ten minste 65 ziekten over op mensen, met inbegrip van tyfus, dysenterie, cholera, tuberculose, helicobacter pylori (een belangrijke oorzaak van maagzweren bij mensen) en salmonella.
Grote vliegen kunnen een mijl of meer reizen om geschikt voedsel en broedmateriaal te vinden.

 

 

Veelvoorkomende grote vliegen

Vleesvlieg
Vleesvlieg

Veel soorten in deze groep leggen geen eieren. De vrouwelijke vliegen leggen levende larven op of bij de broedplaats. Vleesvliegen ontwikkelen zich in rottend en bedorven vlees.

Image of a house fly.
Huisvlieg

De meest voorkomende grote vliegen broeden buiten in rottend organisch materiaal en mest, en kunnen zich over 200 verschillende ziekteverwekkers verspreiden. Huisvliegen leggen hun eieren op warm, vochtig, rottend organisch materiaal. De belangrijkste broedplaatsen zijn onder andere mest, vuilnisbakken, afval en rottende vegetatie, waar bacteriën en andere micro-organismen gedijen.

Flesh Fly.
Bromvlieg

Deze vlieg is kenmerkend door zijn metaalachtig uiterlijk, broedt buiten in rottende vegetatie en dode dieren en voedt zich met rioolwater en uitwerpselen. Bromvliegen komen vaak voor in de buurt van vleesverwerkende bedrijven en slachthuizen. Hoewel bromvliegen eieren leggen op vele soorten rottend organisch materiaal, geven ze de voorkeur aan vlees of dode dieren.

Meer bronnen

Fly on toast.
Grote vliegen en voedselveiligheid

Grote vliegen, zoals huisvliegen, bromvliegen en vleesvliegen worden in het Engels ook wel 'filth flies' genoemd. Dit omdat ze zich voortplanten in vuil zoals mest, menselijke uitwerpselen, afvalcontainers, vuilnis en rottende vegetatie, waardoor een risico voor de voedselveiligheid ontstaat.

Man cleaning and sanitizing a table.
Problemen met grote vliegen voorkomen

Om uw bedrijf te beschermen tegen het gezondheidsrisico van grote vliegen, zoals huisvliegen en bromvliegen, kunt u samen met uw ongediertebestrijder stappen ondernemen om de risico's voor voedselveiligheid tot een minimum te beperken. 

Image of the outside-in approach.
Voordelen van de outside-in-aanpak

Het implementeren van een uitgebreid programma op basis van een outside-in-aanpak kan uw inspanningen voor het voorkomen van grote vliegen in uw gebouw aanzienlijk verbeteren.