Small flies on fruit.

Bestrijding en preventie van vliegen

Bestrijding van kleine vliegen vereist een partnerschap tussen u en uw aanbieder van insectenbestrijding. Aangezien kleine vliegen een indicator zijn van een hygiënisch of structureel probleem binnen uw faciliteit, is het verwijderen van de broedbron de enige permanente manier om besmetting te voorkomen. Het volgen van eenvoudige aanbevelingen op het gebied van hygiëne en structurele activiteiten kunnen een groot verschil maken om een fruitvliegplaag te voorkomen.

Bestrijding en preventie van vliegen

Door de eenvoudige aanbevelingen op het gebied van hygiëne en structurele activiteiten hieronder op te volgen kunt u een groot verschil maken in het voorkomen van een fruitvliegplaag.
 • Controleer binnenkomende groenten en fruit op tekenen van rotting en kleine vliegen en dek ze af bij ontvangst.
 • Bewaar melkproducten indien mogelijk gekoeld of in afsluitbare kunststofbakken.
 • Spoel lege flessen en blikjes uit en reinig dagelijks de afvalcontainers. Gebruik plastic zakken.
 • Houd vuilnisbakken schoon en uit de buurt van het gebouw. Sluit containers met nauwsluitende deksels.
 • Zorg dat er niet gemorst wordt op de vuilnisbak buiten en zorg dat er geen vuil op achterblijft.
 • Repareer plekken die door water beschadigd geraakt zijn.
 • Verwijder stilstaand water, onkruid en hoog gras in de buurt van de faciliteit.
 • Verwijder rommel en voorwerpen die op de grond staan.
 • Inspecteer, sluit en onderhoud deuren in goede staat. Houd deuren gesloten of gebruik waar nodig vestibules met dubbele deuren, luchtdeuren of deuren met plastic strips.
 • Plaats gaasschermen (20-gaas) op ramen die openstaan.
 • Elimineer stilstaand water en opgehoopte condensatie binnen en gebruik ventilatoren in zones die gevoelig zijn voor stilstaand water.
 • Vervang gebarsten vloertegels en ontbrekende voegspecie en herstel problemen met leidingen en afvoeren.
 • Inspecteer regelmatig op barsten in vloeren en repareer ze om lekkage onder de vloer te voorkomen.

Problemen met hygiëne zijn een belangrijke oorzaak van kleine vliegen. Zorg ervoor dat uw personeel:

 • Dagelijks vloeren en rond afvoeren en gootstenen reinigt en desinfecteert:
  • Onder apparaten, toonbanken en kookdelen kijkt en veegt.
  • De vloer met een stijve borstel en een industriële vloerreiniger schrobt. Alle afval wegveegt en in de vuilnisbak gooit. Gooi geen organisch afval in de afvoer.
  • Dweil de vloer met een ontsmettingsproduct dat is goedgekeurd voor de voedings- en niet-voedingssector.
 • Afvoeren wekelijks schoonmaakt
  • Reinig afvoeren en kranen met behulp van een industriële afvoerreiniger en een stijve borstel met lange steel.
  • Gebruik een 'slangapparaat' in verstopte afvoeren om al het geleiachtige materiaal te verwijderen.
 • Rottend organisch materiaal verwijderen.
 • Periodieke dieptereiniging onder leidingen en apparatuur.
 • Dagelijks en voor opslag doeken en dweilkoppen reinigen.

Als na grondige reiniging de vliegen hardnekkig blijken, kan Ecolab helpen bij de behandeling en voortdurende bescherming.

Meer bronnen

Fruit fly.
Feiten over kleine vliegen

Afhankelijk van het type vliegen dat aanwezig is, kunnen er verschillende acties nodig zijn voor behandeling en eliminatie. Inzicht in enkele van de meest voorkomende soorten kleine vliegen en hun favoriete broedplaatsen kan helpen bij het voorkomen van vliegen in uw faciliteit. 

Fruit flies on an orange.
Kleine vliegen en voedselveiligheid

Hoewel de fruitvlieg (ook wel bekend als een kleine vlieg) van oudsher wordt beschouwd als een hinderlijke plaag, blijkt uit recent onderzoek dat kleine vliegen voedsel verontreinigen met bacteriën die worden meegevoerd van onhygiënische oppervlakken (zoals afval, afvoeren, dweilen enz.). 

People out to eat sitting around a table.
Kleine vliegen en de klantenervaring

U geniet van een maaltijd met vrienden in een restaurant en ziet een fruitvlieg voor u zoemen. U ervaart dit waarschijnlijk als hinderlijk, maar wist u dat het ook een teken is van hygiënische problemen in het restaurant?