1. Home
 2. Problemen met grote vliegen voorkomen
Man cleaning and sanitizing a table.

Problemen met grote vliegen voorkomen

Om uw bedrijf te beschermen tegen het gezondheidsrisico van grote vliegen, zoals huisvliegen en bromvliegen, kunt u samen met uw ongediertebestrijder stappen ondernemen om de risico's voor voedselveiligheid tot een minimum te beperken.

Problemen met grote vliegen voorkomen

Om uw bedrijf te beschermen tegen het gezondheidsrisico van grote vliegen, zoals huisvliegen en bromvliegen, kunt u samen met uw ongediertebestrijder stappen ondernemen om de risico's voor voedselveiligheid tot een minimum te beperken. Een geïntegreerd plaagbestrijdingsprogramma gericht op grote vliegen zal onder andere bestaan uit hygiëne, uitsluiting en onderdrukking.

Hygiëne 
Een goede hygiëne buiten kan de druk van vliegen op de voorziening verminderen en een goede hygiëne binnen vermindert de kans dat vliegen naar binnen komen zodat er binnen geen broedmogelijkheden zijn. Grote vliegen kunnen actief naar warme gebieden gaan en zich vanuit aangrenzende gebouwen naar uw voorziening verplaatsen. Ze broeden in vuilnis, afvalverwerkers en overrijpe of rottende groenten. Door uw omgeving schoon te houden, hebben vliegen weinig reden om in of bij uw voorziening te komen.

 • Houd vuilnisbakken schoon en uit de buurt van het gebouw. Sluit containers met nauwsluitende deksels.
 • Steek het afval in duurzame plastic afvalzakken en sluit het goed af, zet het ergens op en bind de afvalzakken dicht om te voorkomen dat ze gaan lekken.
 • Verhard of seal de zonde onder en rond afvalcontainers.
 • Verwijder stilstaand water, onkruid, hoog gras en andere overmatige vegetatie om de broed- en rustzones te verminderen.
 • Verwijder rommel en voorwerpen die in de buurt van het gebouw op de grond staan.
 • Loop regelmatig over het terrein om afgedankte voedselcontainers, gemorst voedsel en ander afval op te ruimen.

Uitsluiting 
Uitsluiting helpt om te voorkomen dat huisvliegen de voorziening binnenkomen:

 • Inspecteer, sluit en onderhoud deuren in goede staat.
 • Laat de deuren tijdens leveringen niet gedurende langere tijd openstaan 
 • Een STEALTH™-vliegstation buiten kan zich richten op vliegen rond afvalcontainers, vuilnisbakken en andere nabijgelegen broedplaatsen.
 • Op locaties met veel vliegen moeten laaddeuren en servicetoegangen waar mogelijk voorzien zijn van luchtgordijnen. Luchtgordijnen moeten regelmatig worden geïnspecteerd om te zorgen voor een goede werking en om ervoor te zorgen dat ze niet door dagpersoneel worden uitgeschakeld.
 • Ramen die naar buiten opengaan, moeten voorzien zijn van goed passende, 20-mesh schermen.
 • Hou deuren zo veel mogelijk gesloten, of gebruik waar nodig dubbele deuren, luchtdeuren, zelfsluitende deuren of kunststofstripdeuren.
 • Controleer de positieve/negatieve luchtdruk van de ingangswegen. Een negatieve inwendige druk kan vliegende insecten naar de voorziening trekken. HVAC-systeemaanpassingen kunnen dit vaak corrigeren.

Onderdrukking 
Onderdrukking helpt bij het snel verwijderen van grote vliegen die de voorziening zijn binnengekomen. 

 • Ruim voedselresten op en hou vloeren schoon/gedweild, om stilstaand water of opgehoopte condensatie te voorkomen.
 • Zorg ervoor dat de leidingen en apparatuur periodiek diep gereinigd worden.
 • Discrete vliegenlampen in uw voorziening bieden een manier om de populaties binnenshuis en zonder pesticiden te verminderen.

De beste oplossing voor vliegenpreventie is om ze geen reden of manier te geven om binnen te komen. Service specialisten van Ecolab zijn opgeleid om de vliegactiviteit op te volgen en aan te pakken, sanitaire en structurele problemen met betrekking tot vliegaanwezigheid te identificeren en aanbevelingen te doen om de omstandigheden voor een verminderde vliegactiviteit in de hand te werken.

 

 

Meer bronnen

Image of a house fly.
Feiten over grote vliegen

Onder de categorie grote vliegen vallen onder andere huisvliegen, bromvliegen en vleesvliegen. Met inzicht in de biologie en het gedrag van deze veel voorkomende soorten grote vliegen, kan men vliegen in uw gebouw voorkomen. 

Fly on toast.
Grote vliegen en voedselveiligheid

Grote vliegen, zoals huisvliegen, bromvliegen en vleesvliegen worden in het Engels ook wel 'filth flies' genoemd. Dit omdat ze zich voortplanten in vuil zoals mest, menselijke uitwerpselen, afvalcontainers, vuilnis en rottende vegetatie, waardoor een risico voor de voedselveiligheid ontstaat.

Image of the outside-in approach.
De voordelen van een outside-in-aanpak

Het implementeren van een uitgebreid programma op basis van een outside-in-aanpak kan uw inspanningen voor het voorkomen van grote vliegen in uw gebouw aanzienlijk verbeteren.