Corporate Sustainability 2019 report

Onze 2030 Impact Goals

Onze wereld blijft groeien - zowel in complexiteit als in mogelijkheden. We zijn toegewijd aan het creëren van waarde en het ondersteunen van een optimistische, bloeiende toekomst. Daarom starten we aan het begin van een nieuw decennium met onze 2030 Impact Goals, een nieuwe generatie duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030. Met uitgebreide, ambitieuze doelstellingen die we samen met klanten en in onze eigen bedrijfsvoering willen bereiken, werken we samen aan een positieve impact. 

Werken aan een gezondere wereld

De komende 10 jaar zijn een doorslaggevende gelegenheid om een positieve impact te hebben en een voorbeeld van duurzaam leiderschap te stellen. En we zijn klaar om ons steentje bij te dragen. Daarom hebben we onze volgende generatie van 2030 Impact Goals gelanceerd, gericht op de verandering die we kunnen creëren voor ons bedrijf, onze gemeenschappen, onze klanten en onze planeet.


In de wereld ...

De technologieën en diensten van Ecolab dragen bij aan een exponentiële return on investment (eROI) voor onze klanten en helpen tegelijkertijd mensen en vitale hulpbronnen te beschermen. Onze 2030 Impact Goals bewijzen de toewijding van ons wereldwijde team om onze klanten te ondersteunen en een positieve impact te hebben op de wereld. In 2030 streven we naar:

2019 Corporate Sustainability Report
Water

Klanten helpen elk jaar 300 miljard liter [1,1 miljard m³] water te besparen, wat gelijk staat aan de behoeften van 1 miljard mensen

2019 Corporate Sustainability Report
Voedsel

Klanten helpen bij het verstrekken van kwalitatief en veilig voedsel aan 1,8 miljard mensen voor een heel jaar, waardoor 11 miljoen door voedsel overgedragen ziekten worden voorkomen.

2019 Corporate Sustainability Report
Klimaat

Klanten helpen om koolstofneutraal te worden door de uitstoot van broeikasgassen met 4,5 miljoen ton te verminderen en zo 7,3 miljoen vervuilingsgerelateerde ziekten te voorkomen.

2019 Corporate Sustainability Report
Gezondheid

Bijstaan in de reiniging van 50 miljard handen en bieden van veilige medische zorg voor 116 miljoenen mensen per jaar, waardoor meer dan 17 miljoen infecties worden voorkomen.


In onze activiteiten ...

Naast de impact die we met onze klanten bewerkstelligen, maken we het verschil door onze eigen activiteiten. Als aanvulling op de ambitieuze milieudoelstellingen introduceren we ook een nieuwe reeks doelstellingen die gericht zijn op een inclusieve, diverse, rechtvaardige en veilige gemeenschap voor onze medewerkers, in lijn met de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's). Onze 2030 doelstellingen zijn gericht op:

Positief effect op het water bereiken

Wereldwijde uitdagingen op het gebied van water zijn de nieuwe norm. Als er niets verandert, zal onze wereld tegen 2030 te maken krijgen met een 40% zoetwatertekort. Daarom streeft Ecolab naar een positief effect op het water. Wij zijn van plan om:

  • De waterontrekking met meer dan 50% terug te brengen en de certificering te bereiken van Alliance for Water Stewardship Standard in watergebieden met een hoog risico
  • Te voldoen aan een positieve impactdoelstelling op water van 40% per productie-eenheid in onze hele onderneming
Aanpak van de koolstofuitstoot

Deelnemen aan de strijd tegen de klimaatverandering is niet langer optioneel. Wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen bieden bedrijven een duidelijk afgebakend pad naar toekomstbestendige groei. Ecolab zal de koolstofuitstoot tegen 2030 halveren, de netto koolstofuitstoot tegen 2050 naar nul reduceren en tegen 2030 100% hernieuwbare elektriciteit behalen.

  • Toepassingsgebied 1: directe broeikasgasemissies uit bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Ecolab
  • Toepassingsgebied 2: indirecte broeikasgasemissies uit bronnen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Ecolab
  • Toepassingsgebied 3: broeikasgasemissies uit bronnen die geen eigendom zijn van of niet rechtstreeks gecontroleerd worden door Ecolab, maar die verband houden met onze activiteiten
Het ondersteunen van een gevarieerd en inclusief personeelsbeleid

We beseffen dat een duurzame toekomst verdergaat dan de milieudoelstellingen. De recente gebeurtenissen hebben ons aangezet om snellere en diepgaandere vooruitgang te boeken binnen het Ecolab en binnen de maatschappij. Wij geloven dat een divers, inclusief en doelgericht team van cruciaal belang is voor het succes van onze individuele medewerkers, ons bedrijf, onze klanten en onze gemeenschappen. Deze doelen zijn een eerste stap om belangrijke veranderingen te bewerkstelligen om de raciale en sociale rechtvaardigheid binnen onze organisatie te bevorderen. We zullen ons focussen op:

  • Het streven naar het VN-doel voor duurzame ontwikkeling 5: gendergelijkheid voor vrouwen en meisjes
  • Behoud van het eigen vermogen van Ecolab in de Verenigde Staten en wereldwijde uitbreiding van de onderneming
  • Verhoging van het bestuursniveau van genderdiversiteit tot 35% met het uiteindelijke doel van gendergelijkheid
  • Verhoging van de etnische/raciale diversiteit binnen het bestuursniveau naar 25%, aangezien het ons streven is te voldoen aan de volledige vertegenwoordiging van het Amerikaanse beroepsleven op alle niveaus
Prioriteit geven aan veiligheid overal waar we werken door middel van Goal Zero

Ons veiligheidsdoel is altijd nul incidenten. Maar Goal Zero is meer dan een cijfer. Wij hechten veel waarde aan opleiding en scholing, zowel op onze eigen vestigingen als op de locaties van onze klanten. We beoordelen de risico's voordat we aan het werk gaan, identificeren en komen tegemoet aan veiligheidsproblemen en pakken gevaarlijke situaties aan - op elke Ecolab-locatie en waar we ook actief zijn. Tegen 2030 streven we naar: 100% van onze medewerkers te trainen en op te leiden om 100% van de tijd veilig te werken.