Voedselverwerkende industrie

De voedingsverwerkende industrie bestaat uit een breed scala aan verschillende soorten industrieën. Van het slachtproces en de vervaardiging van halffabricaten tot de verwerking van kant-en-klare maaltijden: in alle processen en in de hele keten is hygiëne van uiterst belang om een verantwoord product te produceren.

De voedingsmiddelenmarkt is sterk lokaal georiënteerd en wordt beïnvloed door lokale smaken en specialiteiten. Productontwikkelingen vinden plaats in hoog tempo: er verschijnen regelmatig nieuwe producten op de markt. De productie van deze voedingsmiddelen vraagt dan ook om een hoge mate van flexibiliteit en een goede kwaliteitsprocedure.

Elke producent is ervoor verantwoordelijk dat zijn geleverde producten veilig geconsumeerd kunnen worden volgens de GMP en HACCP. Ook worden de eisen van de retailers steeds hoger. Het productiemanagement moet dan ook zo zijn ingericht dat elke site aan de hoge kwaliteitseisen voldoet. In deze complexe markt is het dus uiterst noodzakelijk om met betrouwbare partners te werken.

Ecolab levert en ontwikkelt continu programma’s die ertoe bijdragen dat de voedingsindustrie kan produceren conform de geldende richtlijnen in kwaliteit en voedselveiligheid. Ecolab heeft programma’s voor de hele site, vanaf de plaats waar personeel de site betreedt tot en met het afgewerkt product. Programma’s die gaan van persoonlijke hygiëne tot uitgebreide managementsystemen moeten ervoor zorgen dat de hygiëne goed opgevolgd kan worden.

Ecolab zorgt ervoor dat deze programma’s blijven voldoen aan de laatste eisen en steeds vernieuwd worden.

Melkveehouderijen

Melkveebedrijven produceren een van de belangrijkste levensmiddelen ter wereld – MELK. De kwaliteit en gezondheid van melk en de producten die van melk worden gemaakt...

Droge voeding

Een optimaal hygiëneresultaat verkrijgen in een droge omgeving is een grote uitdaging. Doordat er in dit productieproces zo min mogelijk vocht toegepast kan worden,...

Vis

De visverwerking omvat complexe processen waarbij veel handmatig werk noodzakelijk is. De productieomgeving is erg divers, van verwerking op schepen en verhandelingen op...

Groenten en fruit

Gedurende het verwerkingsproces zijn groente en fruit gevoelig voor kruisbesmetting met bederf veroorzakende en pathogene micro-organismen. De gevolgen hiervan hebben een...

Vlees

De consument vraagt steeds vaker om kwaliteitsproducten. Ook de druk van de overheid is sterk op vleessector om een kwalitatief goed en veilig product te leveren. In de...

Kant-en-klaarmaaltijden en snacks

De productie van kant-en-klaarmaaltijden en snacks is een complex proces waarbij zowel automatische processen als handmatige processen worden toegepast en met veel...

Kleine productiebedrijven

Professionele reiniging en desinfectie is de sleutel tot voedselveiligheid en gezondheid van de consument. Dit geldt voor grote producerende bedrijven, maar ook voor...
Back to Top