Melkveehouderijen

Melkveebedrijven produceren een van de belangrijkste levensmiddelen ter wereld: MELK. De kwaliteit en gezondheid van melk en de producten die van melk worden gemaakt zijn direct gerelateerd aan de kwaliteit van de uier en milieuomstandigheden. Goede hygiënepraktijken verbeteren de kwaliteit en de waarde van het product. Ze zijn dan ook van fundamenteel belang voor het slagen of falen van een melkveehouderij.

Ecolab’s alomvattende uierverzorgingsprogramma is uitgebreid met klauwbehandelingsproducten, melkmachinereinigingsproducten en bio-securityprogramma’s die zorg dragen voor de diergezondheid en het welzijn van dieren. Onze reinigings- en desinfectieprogramma’s helpen melkveehouderijen om:

  • Een positieve invloed uit te oefenen op de melkgift, -kwaliteit en -prijs.
  • Het bedrijfsresultaat te verbeteren.
  • De infectiedruk op het melkvee te verlagen.
  • Een hoge standaard van dierwelzijn te bevorderen.

Klik op de link van uw toepassingsgebied voor meer informatie.

Back to Top