Informatie over GHS/CLP met betrekking tot Ecolab producten

GHS (Global Harmonisation System) is een wereldwijd gehanteerd systeem om chemische stoffen te classificeren. Als producent en leverancier van chemicaliën, welke onder "mengsels" vallen, volgt Ecolab in Europa EU-GHS, beter bekend als CLP (Classification, Labeling & Packaging of Chemicals). Het volgen van deze richtlijnen heeft grote consequenties voor het etiketteren en opslaan van onze producten.

Enkele belangrijke data met betrekking tot GHS/CLP:

  • Vanaf 1 juni 2015 moeten mengsels (voorheen preparaten genoemd) worden ingedeeld volgens CLP.

  • Op 1 juni 2017 moeten alle producten de nieuwe etikettering en verpakking hebben (dus ook eventuele voorraad van voor deze datum).

Ecolab voert geleidelijk de wijzigingen voor alle producten door. U zult dus vanzelf zien wanneer een etiket verandert. Op dat moment is ook een nieuw (M)SDS via deze website beschikbaar. Uitgebreide informatie vindt u hier. Informatie over Ecolab en REACH vindt u hier.

Oude DPD pictogrammen
NieuweCLP symbolen
Back to Top