Duurzaamheidsrapporten

Informatie over rapportage rond duurzaamheid

Het duurzaamheidsrapport van Ecolab toont de meetbare resultaten op het gebied van duurzaamheid die we onze klanten bieden door middel van toonaangevende services, oplossingen en expertise. Bovendien geeft het een overzicht van de prestaties van Ecolab, afgezet tegen onze interne bedrijfsprincipes.

Ecolab associate wearing a helmet and glasses and text 2021 Corporate Responsibility Report, Promises Delivered for Customers, People and Planet
Rapport maatschappelijk verantwoord ondernemen 2021

Dit rapport beschrijft uitgebreid hoe Ecolab presteert op milieu-, maatschappelijk en governance-vlak in overeenstemming met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

Ecolab Sustainability Overview 2021
Duurzaamheidsoverzicht 2021

Dit overzicht belicht de managementbenaderingen en vorderingen in verband met belangrijke thema's inzake milieu, maatschappij en diversiteit, gelijkheid en inclusie.

Archief Duurzaamheidsrapport Ecolab