Two Ecolab experts reviewing data on a tablet computer at a power plant

Informatie over rapportage rond duurzaamheid

Het duurzaamheidsrapport van Ecolab toont de meetbare resultaten op het gebied van duurzaamheid die we onze klanten bieden door middel van toonaangevende services, oplossingen en expertise. Bovendien geeft het een overzicht van de prestaties van Ecolab, afgezet tegen onze interne bedrijfsprincipes.

2022 Corporate Sustainability Report cover

Rapport maatschappelijk verantwoord ondernemen 2022

Dit rapport beschrijft uitgebreid hoe Ecolab presteert op milieu-, maatschappelijk en governance-vlak in overeenstemming met de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI).

2022 Sustainability Overview PDF cover

Duurzaamheidsoverzicht 2022

Dit overzicht belicht de managementbenaderingen en vorderingen in verband met belangrijke thema's inzake milieu, maatschappij en diversiteit, gelijkheid en inclusie.


Ontdek hoe we onze klanten, teams en gemeenschappen helpen door verandering

Bekijk onze jaarlijkse voortgang op het gebied van duurzaamheid

Archief Duurzaamheidsrapport Ecolab