Simple compass logo

Gedragscode & Rapportage

De gedragscode van Ecolab vormt de basis van ons succes. Wij willen ons houden aan de hoogste juridische en ethische normen, ongeacht wanneer of waar we zaken doen. We verwachten dat al onze werknemers de juiste beslissingen nemen namens Ecolab. Ook verwachten we dat zij ethisch te werk gaan en daarbij de gedragscode en de wetten van de landen waarin wij zaken doen naleven.

We moedigen onze medewerkers en externe belanghebbenden aan om zorgen te uiten en potentiële overtredingen van onze gedragsode of van wet- en regelgeving door een bedrijf of medewerker van Ecolab te melden en tolereren daarbij geen repercussies. Melden kan anoniem en meldingen worden vertrouwelijk behandeld.