Verklaring gegevensprivacybeleid en -procedures voor werknemers

De verklaring, die via links op deze pagina beschikbaar wordt gesteld, geeft aan welke persoonsgegevens over de werknemers Ecolab kan verzamelen. Ook wordt vermeld hoe Ecolab die gegevens gebruikt en beschermd en met wie we die gegevens kunnen delen. Deze verklaring heeft als doel personen te informeren over persoonsgegevens in een poging de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensprivacy in de jurisdicties waarin Ecolab actief is en zijn eigen datagegevens richtlijnen na te leven. Tenzij anders aangeven in lokale regelgeving of opgegeven in een navolgend of ander bericht, is deze verklaring van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens van werknemers van de organisatie Ecolab. Dit is ook van toepassing op 100% dochterondernemingen, gelieerde maatschappijen en iedere derde partij. Deze verklaring is beschikbaar in een aantal talen overeenkomstig de jurisdicties waar Ecolab actief is.

Ecolab behoudt zich het recht voor deze verklaring van tijd tot tijd te wijzigen, zodat deze aansluit bij het regelgevingsklimaat en onze principes op het gebied van gegevensverzameling. Wanneer er materiële wijzigingen worden doorgevoerd in deze verklaring, zal Ecolab hier een herziening van de privacyverklaring publiceren en de werknemers op wie het van toepassing is een bericht sturen overeenkomstig met lokale wet- en regelgeving.

 

Privacyverklaring voor sollicitanten

Downloads met het gevensprivacybeleid voor werknemers

Wereldwijde verklaring

Download de verklaring gegevensprivacybeleid en -procedures voor werknemers van Ecolab