Digitale inzichten gebruiken om aantal infecties in ziekenhuizen te verlagen

Inzicht

Een goede handhygiëne helpt iedereen gezond te blijven in het dagelijks leven. Maar in ziekenhuizen is het cruciaal. Handhygiëne wordt genoemd als de meest effectieve manier om infecties gerelateerd aan de gezondheidszorg te voorkomen, die kunnen worden opgelopen door patiënten die een medische behandeling ondergaan.1 Elk jaar krijgen miljoenen patiënten wereldwijd een infectie gerelateerd aan de gezondheidszorg.2 Elke dag heeft ongeveer één op de 31 patiënten ten minste één infectie gerelateerd aan de gezondheidszorg met een gerelateerd aantal overlijdens van 75.000 in Amerikaanse ziekenhuizen per jaar.3

Innovatie

Ecolab heeft het Hand Hygiene Compliance Monitoring-systeem ontwikkeld. Dit is een elektronisch handhygiëneherinneringsysteem dat is ontworpen om ziekenhuizen te helpen het hoogste niveau van continue naleving van de handhygiëne te bereiken. Elektronische badges registreren individuele handhygiënepraktijken rond elk ziekenhuisbed, houden gezondheidswerkers verantwoordelijk en bieden realtime waarschuwingen en begeleiding voor verbetering om onveilige interacties met patiënten te voorkomen.

Impact

Twee jaar na de installatie van het monitoringsysteem in vijf Amerikaanse ziekenhuizen met in totaal 1.609 bedden bleek uit een terugblikkend onderzoek dat de naleving van handhygiëne in alle vijf de Amerikaanse ziekenhuizen steeg tot 86-90%.4 Ter vergelijking schatten de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in dat de naleving van handhygiëne in het gemiddelde Amerikaanse ziekenhuis rond de 40% schommelt.5 Belangrijker nog is dat in alle vijf de ziekenhuizen ook sprake was van een daling van de totale jaarlijkse infectiecijfers gerelateerd aan de gezondheidszorg, wat erop wijst dat een controlesysteem voor de naleving van de handhygiëne het risico op infecties gerelateerd aan de gezondheidszorg kan helpen verminderen en de veiligheid van de patiënt kan helpen verbeteren. Andere voordelen zijn dat er minder behoefte is aan een langer ziekenhuisverblijf voor een behandeling tegen een nosocomiale infectie, waardoor er meer bedden beschikbaar zijn voor nieuwe patiënten, en dat de productiviteit wordt verhoogd doordat gezondheidswerkers de naleving van de handhygiëne niet meer handmatig hoeven te controleren door middel van directe observatie.

Referenties

1 Centra voor ziektepreventie en -bestrijding (CDC - Center for Disease Prevention and Control), https://www.cdc.gov/handhygiene/

2 Wereldgezondheidsorganisatie, https://www.who.int/gpsc/country_work/gpsc_ccisc_fact_sheet_en.pdf

3 CDC, https://www.cdc.gov/hai/data/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fhai%2Fsurveillance%2Findex.html

4 Demonstrating a Decrease in HAIs across 5 hospitals, 2019 onderzoek van Ecolab

5 Sickbert-Bennett E.E. et al. Reduction of healthcare-associated infections by exceeding high compliance with hand hygiene practices. Dispatch; Vol 22, nummer 9, september 2016

HAI case study eROI savings
Phase II HHCM Equipment January 2020
Het Ecolab Hand Hygiene Compliance Monitoring-systeem

Bruikbare inzichten en digitale dashboards

Het aantal ziekenhuisinfecties kan niet worden verminderd zonder voldoende gegevens te hebben. Aanpasbare, clinicusvriendelijke dashboards verzamelen gegevens en bieden inzicht in individueel handhygiënegedrag, meten de naleving en bepalen precies waar corrigerende maatregelen nodig zijn, tot op afdelings-, team- of individueel niveau.

Gerelateerde succesverhalen

No related story pages were found.