COSA™ CIP Oxonia Active

COSA™ Oxonia Active

COSA™ Oxonia Active van Ecolab is een EPA-geregistreerd, antimicrobieel middel met perazijnzuur en een brede antimicrobiële activiteit voor gebruik in bepaalde ontsmettingstoepassingen in de biowetenschap, en voor de sterilisatie van aseptische verwerkings- en verpakkingsapparatuur.

Eigenschappen en voordelen

  • Doeltreffend tegen veel pathogene organismen, waaronder spoorvormende micro-organismen.
  • De niet-schuimende formule minimaliseert de duur van de CIP-cyclus en verhoogt de efficiëntie.
  • Niet-corrosief voor roestvrij staal van 304 of 316 en aluminum oppervlakken bij gebruik met de aanbevolen concentraties.
  • Compatibel met de meeste plastic en rubberen materialen.
  • Ondersteund door een compleet validatiepakket met technieken voor de bepaling van aanvaardbare residugehalten en analysemethoden voor de kwantificering van residuen.