1. Home
  2. Werknemers en gasten tegen muggen beschermen
Protecting against Mosquito Bites

Medewerkers en gasten beschermen
tegens ziekten die door muggen worden overgedragen

Muggen zijn een zorg, zeker in regio's waar door muggen overgedragen ziekten worden gedetecteerd, zoals het zikavirus in de zuidelijke Verenigde Staten. Ze staan bovendien bovenaan op de lijst van invasieve plagen. Een enkele mug kan uw voorziening binnenvallen, over uw eigendom vliegen of er zich voortplanten en een medewerker steken. Ze kunnen een ziekte overbrengen of op zijn minst een enorm ongemak zijn voor werknemers die hun pauze in de buitenlucht nemen.

Hoe u zich tegen muggen beschermt

Helaas richten veel traditionele behandelingen zich alleen op rustplaatsen van muggen en negeren ze het water waarin ze broeden. Vliegenlampen worden soms ook gebruikt om muggen te vangen die de voorziening proberen binnen te komen, maar het kan veel doeltreffender zijn om buitenmaatregelen voor muggenbestrijding te implementeren - met name in gebieden waar de zikadreiging hoog is, zoals op deze kaart van de Centers for Disease Control & Prevention (CDC).

In maart werkte Ecolab samen met het CDC om een webinar te presenteren met de nieuwste feiten rond het zikavirus en hoe een proactief mugpreventieprogramma het risico op beten en ziekteoverdracht kan verminderen. Het webinar geeft inzicht in een wetenschappelijk onderbouwd drietrapsprogramma dat zich richt op het elimineren van zowel rust- als broedplaatsen.

  1. INSPECTIE: Er wordt een grondige controle ter plaatse uitgevoerd om bestaande of potentiële muggenactiviteiten te identificeren en uitgebreide aanbevelingen te doen om het risico te minimaliseren.
  2. PREVENTIE: Kennis van muggengedrag en biologie gebruiken om broedbronnen te vinden en met milieuvriendelijke behandelingen aan te pakken om larven te elimineren of te voorkomen dat ze zich tot volwassenen ontwikkelen.
  3. BESCHERMING: Op basis van de omstandigheden en behoeften van de voorziening worden havens en risicovolle locaties behandeld en worden er controlemaatregelen geplaatst. Er worden aanbevelingen gedaan, personeel wordt opgeleid en er worden borden geplaatst.

Er zijn ook stappen die gezet kunnen worden om uw eigendom minder aantrekkelijk te maken voor muggen. Omdat ze op en in het water broeden, is de belangrijkste stap het verwijderen van stilstaand water en zorgen voor een goede afwatering op daken. Ook hooggroeiend gras en onkruid moet worden gemaaid en vijvers of ander water dat niet kan worden geëlimineerd, moeten worden behandeld.

Hoewel u niet volledig kunt voorkomen dat muggen op uw eigendom vliegen, kunt u het aantal broed- en rustplaatsen verminderen. Door middel van een proactieve, wetenschappelijk onderbouwde aanpak en een partnerschap met een ongediertebestrijdingsorganisatie kunt u uw medewerkers en gasten beschermen tegen ziekten en irritatie.

A close up of a Aedes Aegypti mosquito

MEER BRONNEN

Ongedierte in de kijker: mug
550x310FPO

Ongedierte in de kijker: mug

Eén enkele steek van een mug is niet alleen irriterend en jeukerig, maar kan ook veel schade aanrichten en ziekten als malaria en zika overdragen.
Different types of Mosquitoes
550x310FPO

Veelvoorkomende muggensoorten

Met meer dan 3.000 soorten kan het moeilijk zijn om te weten met welk type mug u te maken heeft.

Ecolab Pest Service Specialist performing proactive mosquito control.

Proactieve plaagbestrijding vermindert het aantal muggen

Ontdek hoe het proactieve muggenprogramma van Ecolab een resort in Rio De Janeiro heeft geholpen om de muggenpopulatie te verkleinen en het aantal klachten van klanten te verminderen.