Hospital and Surgery Centers - boy staring out window while sitting on hospital bed

Ziekenhuizen en operatiecentra

Innovatieve, bedrijfsbrede oplossingen ter bescherming van de kwaliteit en veiligheid, gericht op het optimaliseren van de efficiëntie, het verlagen van de totale kosten en het verbeteren van de patiënttevredenheid en medewerkersbetrokkenheid.

Ziekenhuizen en operatiecentra

Ecolab Infection Prevention In Hospitals

Een geïntegreerde benadering van infectiepreventie

Uw interne teams doen hun best om ervoor te zorgen dat elk lid zijn rol en verantwoordelijkheid kent - maar weten zij ook welke impact hun afdeling heeft op het hele ziekenhuis? Door uw teams voor te lichten over interconnectiviteit op afdelingen, kan uw ziekenhuis een geïntegreerde aanpak ontwikkelen voor een betere infectiepreventie.

DE PROGRAMMA'S VAN ECOLAB HEALTHCARE

De programma's van Ecolab werden ontwikkeld om betere resultaten voor ziekenhuizen te bereiken, ziekenhuisinfecties (HAI's) te beperken en de bedrijfsefficiëntie te verbeteren.

Ecolab's oplossing voor de gezondheidszorg

Schonere, veiligere ziekenhuizen

Ecolab Healthcare-programma's schenken aandacht aan kritische problemen die invloed hebben op de resultaten voor de patiënt en de rentabiliteit van uw ziekenhuis. Onze programma's optimaliseren de verzorging van patiënten, maken ziekenhuizen wereldwijd efficiënter, beïnvloeden de tevredenheid van patiënten en medewerkers en helpen uw ziekenhuis een reputatie voor hoge kwaliteit te verkrijgen en uit te bouwen.

Zoekt u een specifiek gezondheidszorgproduct?

Ziekenhuisoplossingen van Ecolab bekijjken

Dit is een carrousel. Gebruik de knoppen Volgende en Vorige om er doorheen te navigeren of spring naar een dia via de diastippen.

Geen ziekenhuisoplossingen gevonden